Menu Tutup

coba

A Á Ă Â À    a á ă â à

E É Ĕ Ê È     e é ĕ ê è

Ë Ë́ Ë̆ Ë̂ Ë̀     ë ë́ ë̂ ë̆ ë̀     E melayu

Ē Ḗ Ē̂ Ē̆ Ḕ      ē ḗ ē̂ ē̆ ḕ       E ae

IÍ Ĭ Î Ì          i í ĭ î ì

O Ó Ŏ Ô Ò     o ó ŏ ô ò

Ọ Ọ́ Ộ Ọ̆ Ọ̀     ọ ọ́ ộ ọ̆ ọ̀        O bulet

U Ú Ŭ Û Ù    u ú ŭ û ù

Ū Ū́ Ū̂ Ū̆ Ū̀     ū ū́ ū̂ ū̆ ū̀        U mirip I

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *