Menu Tutup

อ o à:ng

bunyi:

อ [o]

ejaan:

ออ อ่าง (o-à:ng)

keterangan: อ่าง (à:ng) bak.

Aksara Keempat puluh tiga dalam Bahasa Thai, bunyi aksara ini sama seperti bunyi “o” dalam bahasa Indonesia “orang”, namun jika aksara ini berada di awal kata maka aksara ini tidak dibaca. Aksara ini menjadi huruf hidup jika berada setelah suatu aksara, dan menjadi huruf mati jika berada di awal kata. Aksara ini dieja dengan “o-à:ng” atau “o – bak”.

Tingkat Aksara : SEDANG.

Pelafalan:

Awal Sisip Akhir

-o- -o
  • awal: (tidak dibaca).
  • sisip: -o-, seperti o dalam bola.
  • akhir: -o, seperti o dalam salto.

Selain itu, huruf ini juga dapat dibaca a atau u. Selengkapnya tentang อ >

Cara menulis:

Arah guratan:

Sumber gambar gerak: http://www.learningthai.com/

Sumber suara: http://langhub.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *