Menu Tutup

Tag: Melayu

tapis

saring, pilah. menapis men­ya­ring, memilah. ia perlu ~ maklumat yg berbagai-bagai itu sebelum membuat sesuatu pilihan yg dapat diterima; tapisan saringan. (my) tapisan minyak. – saringan minyak.…

nafi

[Serapan bahasa Arab] tolak, sangkal, ingkar. menafikan mengingkari, menyangkal. (my) tidak menafikan. – tidak mengakui. penafian penyangkalan, penolakan, pengingkaran.

maklumat

1. pemberitahuan, pengumuman. 2. keterangan. (my) maklumat rasmi. – keterangan resmi. 3. pengetahuan. (my) untuk maklumat awak semua. – untuk pengetahuan kalian. memaklumatkan memberitahukan.

rasmi

resmi. (id-my) bahasa rasmi. – bahasa resmi. (my) maklumat rasmi. – keterangan resmi. rasmi-rasmian bersifat resmi. merasmikan meresmikan. (id-my) saya merasmikan pameran lukisan. – saya meresmikan pameran lukisan.…

senarai

daftar. (my) senarai hitam. – daftar hitam. (my) senarai semak. – daftar periksa. menyenaraikan mendaftarkan (menyusun). tersenarai terdaftar, tercatat. penyenaraian pendaftaran (penyusunan daftar).

bahagi

bagi (my) tanda bahagi. – tanda bagi (÷). membahagi   membagi. membahagikan membagi, memisahkan. (my) sastera Melayu dapat dibahagikan kepada sastera lama dan sastera moden.…

papar

tampil, tunjuk. memaparkan menampilkan, menguraikan, menjelaskan. (my) saluran tv memaparkan SMS berkenaan. – saluran tv menampilkan SMS terkait. paparan tampilan, penjelasan, uraian. (my) paparan teksnya tidak begitu…