Menu Tutup

Abjad Melayu

Abjad bahasa Melayu di Malaysia berbunyi mengikuti ejaan bahasa Inggris.

Indonesia Malaysia
A a e
B be bi
C ce/se si
D de di
E e i
F ef ef
G ge ji
H ha hec
I i ai
J je je
K ka ke
L el el
M em em
N en en
O o o
P pe pi
Q ki/kyu kyu
R er ar
S es es
T te ti
U u yu
V ve vi
W we dabelyu
X eks eks
Y ye way
Z zet zet

Dengarkan:

Abjad Indonesia

Abjad Malaysia

Mengapa abjad Malaysia diucapkan mirip bahasa Inggris?

Karena Malaysia merupakan anggota negara persemakmuran Inggris Raya, sehingga berpengaruh pada pengajaran pengucapan abjad di sekolah. Sehingga, mengeja “ayam” menjadi “e, wai, e, ya, em, ayam”.

Huruf Hidup A

Huruf hidup A diucapkan dalam 2 (dua) bunyi tergantung letaknya:

  1. Jika berada di awal atau tengah, maka dibaca ‘a’ seperti dalam bahasa Indonesia.
  2. Jika berada di akhir, maka dibaca ‘e’ (pepet) seperti ‘e’ pada kata ‘gerak’.

Jika bunyi seperti nomor 2, kami menambahkan tanda di atas huruf menjadi à. Contoh:

Kata Malaysia Bunyi Arti Indonesia
bahawa bahawà bahwa
beza bezà beda
cuba cubà coba
jumpa jumpà temu
kerana keranà karena

Huruf Hidup U

Bunyi huruf u bahasa Malaysia pada umumnya sama dengan bahasa Indonesia. Contoh:

sudu sendok

Tetapi jika huruf u berada sebelum huruf mati akhir kata, bunyinya berubah seperti bunyi ‘o’. Contoh:

Kata Malaysia Bunyi Arti Indonesia
jemput jempot undang
Jepun Jepon Jepang
kasut kasot sepatu
sejuk sejok dingin
teruk terok parah

Huruf Mati R

Huruf mati r dalam bahasa Malaysia diucapkan mirip seperti bahasa Inggris. Tidak seperti bahasa Indonesia dengan bunyi r yang tegas.

Huruf Lainnya

Huruf hidup I, E, O, dan E-pepet, serta huruf mati lainnya sama seperti bahasa Indonesia.

Bahasa Baku

Bahasa Malaysia mengenal bahasa baku. Perbedaannya dengan bahasa biasa adalah bunyi huruf ‘a’ di akhir kata tetap diucapkan ‘a’ seperti dalam bahasa Indonesia ‘suka’, dan bukan bunyi à.

2 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.