Menu Tutup

Kategori: Melayu

Ulang Tahun

Saya mengerti tulisan di bawah ini, tetapi tidak memahami maksudnya. Adakah Anda memahaminya? Ramai kawan sayà membuat rancangan hari jadi. Ani nak menganjurkan rancangan harijadi,…

Berkenalan

Kosakata berikut mungkin muncul saat perkenalan Anda di Malaysia. (Catatan: kata ‘Malaysia’ sering diucapkan ‘mà-ley-sià’) Selamat petang. Selamat datang di Malaysia. Apà khabar? Silà duduk.…