Menu Tutup

Kategori: Kamus Melayu

Kosakata bahasa Melayu

bahagi

bagi (my) tanda bahagi. – tanda bagi (÷). membahagi   membagi. membahagikan membagi, memisahkan. (my) sastera Melayu dapat dibahagikan kepada sastera lama dan sastera moden.…

papar

tampil, tunjuk. memaparkan menampilkan, menguraikan, menjelaskan. (my) saluran tv memaparkan SMS berkenaan. – saluran tv menampilkan SMS terkait. paparan tampilan, penjelasan, uraian. (my) paparan teksnya tidak begitu…

skrin

layar. (my) skrin komputer. – layar komputer. (my) skrin rata. – layar datar. (my) skrin sentuh. – layar sentuh. (my) skrin telefon. – layar telepon. (my) skrin televisyen. – layar…

bimbit

jinjing, genggam. (my) komputer bimbit. – komputer jinjing. (my) beg bimbit. – tas jinjing. (my) telefon bimbit. – telepon genggam. membimbit 1. menjinjing. (my) saya…